• Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlanması, bu konulardaki gerekli koordinasyon işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 
 • Ulusal yayın yapan günlük gazetelerden belediyeyi ilgilendiren siyaset, ekonomi ve sosyal olaylarla ilgili haber kupürlerinin derlenerek çoğaltılması, belediye başkanı ​​ve başkan yardımcılarına sunulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak. 
 • Gerektiğinde belediye başkanının günlük programının yerel ve ulusal basına bildirilmesini sağlamak.
 • Belediye başkanının ve başkanlığın kamuoyuna bildirilmesini gerekli gördüğü açıklama, duyuru ve tekziplerin basın-yayın organlarına duyurulması işlemlerinin yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belediye başkanının basın toplantılarının organize edilmesini sağlamak.
 • Yazılı ve görsel basında, köşe yazarlarının ve belediye muhabirlerinin isim, adres ve telefonlarının güncel olmasını sağlamak.
 • Belediye hizmetlerinin, altyapısının, birimlerinin etkinlik ve organizasyonlarının vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmaları yürütmek.
 • Basın bültenlerinin hazırlanması, belediye faaliyetleri hakkında basın yayın kuruluşlarına (gazete, radyo, televizyon, dergi vb.) basın bildirilerinin gönderilmesi, haberlerin e-posta ve cep mesajı yoluyla ilgililere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Çeşitli konularda (faaliyet, aç​ılış, ziyaret vb.) dijital ve opak fotoğraf çekimlerinin yapılarak arşivlendirilmesini sağlamak.
 • • Basın mensupları ile yürütülecek bilgi akışının sürekliliğini sağlamak.
 • Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili olarak halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak ve başkanın halkı bilgilendirici düzeydeki toplantılarını organize etmek.
 • Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kültüre uygun tasarımının yapılmasını ve basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek.
 • Çeşitli sivil toplum örgütleri, muhtarlar vb. ile belediye yönetiminin belirli dönemlerde toplantılar yaparak bir araya gelmeleri için organizasyonlar düzenlemek.
 • Belediyenin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların dilek ve şikâyetlerini almak ve belediyenin hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirmek, halkla ilişkilerde elde edilen sonuçları değerlendirmek ve bu alandaki faaliyetlerin etkinliğini artıracak önlemleri belirlemek üzere araştırmalar yapmak.
 • Kurumun halkla ilişkiler bağlamında sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler organize etmesine yönelik öneriler ve projeler geliştirmek.
 • Belediyenin gerek içe gerek dışa dönük olarak kullanacağı her türlü baskı malzemelerini kurum kimliği (amblem ve logo uygunluğu) esasları açısından incelemek, çalışmaların kurum kimlik ve imajını geliştirici olması yönünde öneriler geliştirmek. 
 • Vatandaşlardan gelen başvuruları (telefon, e-mail, faks, şahsen ve basın yoluyla) ilgili birimlere yönlendirmek ve başvuru sahiplerini bilgilendirmek.
 • Stratejik planın öngördüğü görevlerin icra edilmesini sağlamak.
 • Film, video vb. konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve birimin faydalanmasını sağlamak.
 • Belediye sınırları içerisinde düzenlenen çeşitli şenliklerle ilgili gerekli çalışmaları organize ederek etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.
 • Belediye tarafından yapılan ve resmi açılışı yapılacak yerlerin gerekli tanıtım çalışmalarının yatırımlarını yapmak ve ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak.
 • Belediyenin faaliyetlerini tanıtıcı süreli/süresiz yayınların (gazete, dergi, broşür vs.) hazırlanmasını sağlamak.
 • Belediye faaliyetlerinin tanıtımına yönelik tanıtım filmleri hazırlamak.
 • Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik organizasyonları bizzat gerçekleştirmek.
 • Milli ve dini bayramlarda, günün anlam ve önemine denk düşen etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek. 

Adres & Telefon


Ayaspaşa Mahallesi,
Bület Ecevit Parkı Arkası
Saray, Tekirdağ


Tel : 0 282 768 10 05

Fax: 0 282 768 00 55

Email: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Harita

escort samsun mersin escort bayan